Mato Jurković

Mato Jurković (Vođinci, 1945.) diplomirao je slikarstvo na ALU u Zagrebu 1971. u klasama Antuna Mejzdića, Omera Mujadžića i Nikole Reisera. Radio je u restauratorskom zavodu, a od 1982. profesor je na Grafičkom fakultetu. Autor je mnogih likovnih i dizajnerskih rješenja u grafičkim medijima. Izlagao je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu.