Zdenka Pozaić

Zdenka Pozaić (Čazma, 1940.) diplomirala je na ALU u Zagrebu 1966. u klasi prof. Alberta Kinerta. Završila je Specijalku za grafiku kod prof. Marijana Detonija 1968. Objavila je šest pjesničko-grafičkih mapa i trideset i tri naslova bibliografskog izdanja „Riječ i slika“. Imala je brojne samostalne i skupne izložbe u zemlji i inozemstvu. Dobitnica je više nagrada za grafiku, crtež i ex-libris.

Fotogalerija